Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-08-17 15:41:44 Publiczny dostęp do informacji o środowisku / Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia - Realizacja zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Smolnej Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-08-17 12:45:10 Roboty budowlane / Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Żłobku „Puchatek" w Sopocie ul. Armii Krajowej 58. Małgorzata Stupakowska Edycja artykułu
2018-08-17 10:39:36 Interpelacje / Interpelacja Nr 286/2018 - Radny Jarosław Kempa Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-08-17 10:38:19 Interpelacje / Interpelacja Nr 284/2018 - Radny Piotr Bagiński Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-08-17 10:00:11 Konkursy / Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji Agenta Emisji przy emisji obligacji komunalnych Adam Kisielewski Edycja artykułu
2018-08-16 14:59:57 Zarządzenia Prezydenta Miasta 2018 / Zarządzenia Prezydenta Miasta 2018 Kaja Maciołek Edycja artykułu
2018-08-16 10:28:12 Zarządzenia Prezydenta Miasta 2018 / Zarządzenia Prezydenta Miasta 2018 Kaja Maciołek Edycja artykułu
2018-08-14 14:12:56 Dostawy / DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ZAWODOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOPOCIE W RAMACH PROJEKTU „REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” z podziałem na zadania – 6 zadań Małgorzata Stupakowska Edycja artykułu
2018-08-14 13:19:04 Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych / Nabór na wolne stanowisko pracy: Intendentka Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-08-14 09:27:23 Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy / Wykaz umów zawartych przez Urząd Miasta Sopotu w 08.2018 Izabela Błaszczykowska Edycja artykułu