Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-21 23:42:31 Wykazy nieruchomości / Wykazy nieruchomości 2019 Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2019-02-20 15:37:40 Interpelacje i zapytania / Interpelacja Nr 23/2019 Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2019-02-20 15:37:12 Interpelacje i zapytania / Interpelacja Nr 19/2019 Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2019-02-20 14:20:06 Plany zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2019-02-20 14:16:58 Interpelacje i zapytania / Interpelacja Nr 29/2019 Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2019-02-20 14:13:30 Inżynieria miejska i ochrona środowiska / Nota informacyjna projektu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Sopotu na zadania polegające na funkcjonowaniu systemu kontroli i pomiaru jakości powietrza w Sopocie przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2019-02-19 15:48:06 Wykazy nieruchomości / Wykazy nieruchomości 2019 Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2019-02-19 14:45:36 Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy / Wykaz umów zawartych przez Urząd Miasta Sopotu w 02.2019 Izabela Błaszczykowska Edycja artykułu
2019-02-19 13:47:06 Ogłoszenia / Wykaz osób oczekujących na wynajęcie lokalu socjalnego i mieszkalnego Arkadiusz Górski Archiwizacja artykułu
2019-02-19 09:56:17 Dostawy / Sprzedaż wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na części – 5 części Małgorzata Stupakowska Publikacja artykułu