Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-19 15:43:45 Dostawy / Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-02-19 15:39:22 Ogłoszenia / Informacja dla pracodawców i osób niepełnosprawnych z terenu Sopotu Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-02-19 15:28:02 Ogłoszenia / Informacja dla pracodawców i osób niepełnosprawnych z terenu Sopotu Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-02-19 10:45:19 Kontrole Komisji Rewizyjnej / Kontrole Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-02-16 14:51:00 Roboty budowlane / Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016 Małgorzata Stupakowska Edycja artykułu
2018-02-16 14:39:36 Roboty budowlane / Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016 Małgorzata Stupakowska Edycja artykułu
2018-02-16 13:26:36 Płatności kartą służbową / Płatności kartą służbową Prezydenta Miasta Sopotu w 2017 roku Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-02-16 13:16:20 Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Sopotu / Hipodrom Sopot Sp. z o. o. Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-02-16 11:49:54 Projekty uchwał Rady Miasta / Projekty uchwał Kaja Maciołek Edycja artykułu
2018-02-16 11:12:13 Roboty budowlane / Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016 Małgorzata Stupakowska Edycja artykułu