Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zmiana ogłoszenia nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-23 08:03:03
WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH STOWARZYSZENIA

2018-01-30 14:07:44
UWAGA!!! WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2017-02-02 12:10:59
Uchwały Rady Miasta Sopotu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu dotyczące organizacji pozarządowych

2018-12-04 18:03:45
Spis sportowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

2017-02-10 13:23:53
Spis organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu

2019-02-04 15:29:00
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 i latach kolejnych

2018-12-19 19:30:25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. i latach kolejnych

2018-06-25 13:22:29
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 roku

2018-12-12 13:58:01
Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie ochrony zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii i ochrony środowiska

2019-01-07 09:32:59