Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2018

2018-04-13 12:12:25
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - II Grand Prix Sopot - Arawaza Cup

2018-05-08 15:22:30
Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-16 14:04:58
Zmiana ogłoszenia nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-23 08:03:03
Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2018 roku, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pozostałych działań polityki społecznej, kultury i sztuki, edukacji, sportu, ekologii i ochrony środowiska

2018-05-30 15:22:37
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. i latach kolejnych

2018-06-25 13:22:29
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wakacyjny obóz usprawniająco-rekreacyjny

2018-07-03 14:05:08
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Spotkanie urodzonych w Sopocie

2018-07-09 23:32:14
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce"

2018-08-28 23:19:52
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prague Youth Rugby Festival - udział w turnieju miniżaków, żaków i młodzików

2018-09-17 12:06:32