Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Spis organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu

2019-02-04 15:29:00
Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie ochrony zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii i ochrony środowiska

2019-01-07 09:32:59
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 i latach kolejnych

2018-12-19 19:30:25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 roku

2018-12-12 13:58:01
Uchwały Rady Miasta Sopotu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu dotyczące organizacji pozarządowych

2018-12-04 18:03:45
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizcję zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. i latach kolejnych

2018-11-20 16:55:17
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2019

2018-11-15 12:36:42
Oferta złożona w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Sopockie Mikołajki

2018-10-16 12:03:35
Oferta złożona w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Wolontariat Sąsiedzki – Wsparcie Sopockich Seniorów

2018-09-17 13:27:27
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prague Youth Rugby Festival - udział w turnieju miniżaków, żaków i młodzików

2018-09-17 12:06:32