Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 221 000 euro prowadzonego  w  trybie    przetargu  nieograniczonego na  wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych - nr referencyjny postępowania: ZP.272.32.RK.2018.MSt  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500417-N-2019 w dniu 4 stycznia 2019 roku

 

2019-02-07 10:05:13
Sprzedaż wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na części – 5 części

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego, kompletnego, bez wad, spełniającego wymagania polskich norm i dyrektyw UE sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu

Zamówienie obejmuje dostawę:

Część nr 1: Vmware – rozszerzenie posiadanych licencji + wsparcie na kolejny rok;

Część  nr 2:  Komputery i drukarki;

Część  nr 3:  Rozszerzenie posiadanych licencji Microsoft;

Część  nr 4:  Rozszerzenie istniejącej infrastruktury CISCO;

Część  nr 5:  Wymiana baterii do UPS’a – wraz z demontażem starych baterii i montażem nowych.

2019-02-19 09:56:17
Realizacja zadania polegającego na sprzedaży i dostawie komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu

2018-05-24 09:56:53
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIASTA SOPOTU

2016-11-25 08:19:31
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIASTA SOPOTU

        Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na 6  (sześć) części.

1.            Część I - SPRZĘT KOMPUTEROWY

2.            Część II - SPRZĘT SIECIOWY

3.            Część III - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY HP

4.            Część IV - OKABLOWANIE SIECIOWE

5.            Część V - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ MSK

6.            Część VI - OPROGRAMOWANIE DO PASZPORTOWANIA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH.

 

2017-11-24 10:37:45
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne

2017-12-28 23:35:04
Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

2017-12-07 11:05:05
Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

2018-02-19 15:43:45
Przetarg nieograniczony na dostawę MOBILNEGO KONTENERA DO PRESELEKCJI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

2017-09-12 09:58:04
Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C

2017-12-01 09:47:58