Wieloletnia Prognoza Finansowa 

 
 

2019

Projekt - Wieloletnia prognoza finansowa 2019

Projekt - Załączniki

Uchwała Nr 269/p214/F?V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Sopotu o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019- 2032

 

2018

Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Sopotu na lata 2018-2030

 

2017

Wieloletnia prognoza finansowa 2017

Projekt - Wieloletnia prognoza finansowa 2017

 

2016

Projekt -Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016

 

 2015

Wieloletnia prognoza finansowa 2015

Projekt - Wieloletnia prognoza finansowa 2015 (1011 KB)

 

2014

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sopotu na lata 2014-2027 (258.8 KB)

Wieloletnia prognoza finansowa 2014 (328.6 KB)

Wykaz przedsięwzięć do WPF (244.5 KB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2014-2027 (149.1 KB)

 

2012 -2013

WPF - ralizacja przedsięwzięć 2012 (38 KB)

WPF - sprawozdanie z relizacji -I półrocze 2012r. (83.5 KB)

UCHWAŁA NR 125/p214/F/I/ll (734.4 KB) składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sopotu na lata 2012 - 2027

UCHWAŁA  Nr XXIV/318/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2013-2027 (117.1 KB)

Załącznik (375 KB)

AUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sopotu na 2013-2027 (135.4 KB)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2013 - 2027 (184.3 KB)

Załączniki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2013 - 2027 (355.5 KB)

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta Sopotu o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sopotu na lata 2013 - 2027 (770.5 KB)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sopotu (705.3 KB)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sopotu na lata 2012-2027. (101 KB)

Załącznik (338 KB)

 

2011

 Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 (92.5 KB)

Projekt - Wieloletnia Prognoza Finansowa 2011 (103 KB)

Uchwała Nr XIII/128/2011  (113.7 KB)Rady Miasta Sopotu z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sopotu

Załącznik (126.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 736
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Goślicki
Czas wytworzenia: 2018-04-13 12:18:16
Czas publikacji: 2019-01-09 15:50:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak