Projekty uchwał 

 

 

Autopoprawka do DRUKU NR 402

Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miasta Sopotu, ustalenia stawek opłat za postój w strefach oraz sposobu ich pobierania (DRUK NR 402)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (DRUK NR 401)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu (DRUK NR 400)

Projekt uchwały w sprawie zmiany w załączniku do uchwły nr XXVI/354/2013 z dnia 01.03.2013r. w sprawie nadania statutu Muzeum Sopotu (DRUK NR 399)

Projekt uchwały w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie miasta Sopotu (DRUK NR 398)

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie GminyMiasta Sopotu (DRUK NR 397)

Ocena zasobów pomocy społecznej w Sopocie

Projekt uchwały w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Sopotu (DRUK 396)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/493/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Rzemieślniczej 36-38, ul. 3 Maja 18a i Al. Niepodległości 640A stanowiących własność Gminy Miasta Sopotu (DRUK NR 395)

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pomocy oraz zwrotu wydatków za pobyt w dziennym domu pomocy (DRUK NR 394)

 


Liczba odwiedzin : 8094
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2017-05-24 13:11:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak