Projekty uchwał 

 

 

 

 

   
   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
 

 

 

 

   
   
   
   
 

 

 

 

 

 

DRUK NR 575 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sopocie przy ul. 3 Maja 52

 II WERJSJA

DRUKU NR 552

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sopotu

  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie za 2017 r.
 

Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2015 – 2017
za rok 2017

  Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017 za rok 2017
  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 za 2017 rok
  Sprawozdanie z Sopockiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności 2013 – 2018 za rok 2017
  Ocena zasobów Pomocy Społecznej
 


Liczba odwiedzin : 11926
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2018-08-10 10:49:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak