Projekty uchwał 

 

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzieln Socjalnej "Kooperacja" (DRUK 488)

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Sopotu na rok 2017 (DRUK NR 487)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

      załącznik nr 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu w latach 2017-2030 (DRUK NR 486)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/453/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie określenia zadań realizowanych w 2017r. na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania (DRUK NR 485)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sopotu (DRUK NR 484)

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Sopotu (DRUK NR 483)

Projekt uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Miasta Sopotu (DRUK NR 482)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów oraz Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w projekcie „Zdolni
z Pomorza – Sopot” (DRUK NR 481)

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sopotu na lata 2018-2030 (DRUK NR 480)

      załącznik nr 1

      załącznik nr 2

Projekt uchwały w sprawie uchwaleia budżetu miata Sopotu na 2018 rok (DRUK NR 479) 

załącznik - spis treści

załącznik - część opisowa

załącznik - załączniki do części opisowej

załącznik - uzasadnienie

załącznik - załączniki do projektu

 


Liczba odwiedzin : 9680
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2015-06-15 16:18:56
Czas publikacji: 2017-12-11 17:04:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak