Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o przyjęciu dokumentów

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejonie ul. 23 Marca i ul. Zacisze w mieście Sopocie (symbol planu M-3/03a).
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (symbol planu R-3/09).
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (symbol planu M-6/07),
  4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
2018-04-16 15:32:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr 93/1 uzupełniającej plan o symbolu M-6/03 w mieście Sopocie

2017-12-18 10:57:54
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-12-11 17:35:39