Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu w mieście Sopocie

2019-01-21 16:15:11
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu w mieście Sopocie (symbol planu R-4/06), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-01-14 12:27:46
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dot. rejonu kościoła przy ul. Kujawskiej 50/52 – obszar ograniczony zabudową mieszkaniową, lasem oraz ul. Kujawską w mieście Sopocie
(symbol planu M-2/03a) oraz obszaru ograniczonego ulicami Winieckiego, Haffnera, Kubacza i Goyki w mieście Sopocie (symbol planu C-1/11)

2018-10-15 14:29:23
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu w mieście Sopocie

2018-10-12 10:50:00
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Hipodromu w mieście Sopocie (symbol planu R-4/06), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-10-04 08:21:07
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa ulicą Jana z Kolna, od zachodu terenami kolejowymi, od północy ul. 3 Maja i terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu ulicą Króla Jana Kazimierza

2018-08-09 10:30:39
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obszaru ograniczonego od południa ulicą Jana z Kolna, od zachodu terenami kolejowymi, od północy ul. 3 Maja i terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu ulicą Króla Jana Kazimierza i zabudową mieszkaniową w mieście Sopocie (symbol planu M- 6/06)

2018-07-31 13:53:00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Haffnera, Goyki, Winieckiego i Wosia Budzysza w mieście Sopocie (symbol planu R-1/08), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-06-29 07:27:10
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu parkingu u zbiegu ul. Mikołaja Reja i Armii Krajowej oraz rejonu skrzyżowania ulic Mikołaja Reja i Stanisława Wyspiańskiego w mieście Sopocie (symbol planu R-5/02a i R-6/08)

2018-06-20 13:50:03
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Haffnera, Goyki, Winieckiego i Wosia Budzysza w mieście Sopocie (symbol planu R-1/08), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-06-20 13:44:32
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o przyjęciu dokumentów

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejonie ul. 23 Marca i ul. Zacisze w mieście Sopocie (symbol planu M-3/03a).
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (symbol planu R-3/09).
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (symbol planu M-6/07),
  4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu.
2018-04-16 15:32:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nr 93/1 uzupełniającej plan o symbolu M-6/03 w mieście Sopocie

2017-12-18 10:57:54
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SOPOTU o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-12-11 17:35:39
10 20 30 40 50 Wyników