Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w mieście Sopocie (M-2/01)

2017-04-27 12:49:06
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (M-6/07)

2017-04-18 10:59:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w mieście Sopocie (M-2/01)

2017-04-18 10:57:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (M-6/07)

2017-04-10 15:02:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie – ETAP I

2017-01-27 14:33:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie - Etap I (R-5/03), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-01-17 14:01:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M6-06, M6-07

2016-12-20 14:27:06