Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie – ETAP I

2017-01-27 14:33:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie - Etap I (R-5/03), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-01-17 14:01:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego M6-06, M6-07

2016-12-20 14:27:06