Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejone ulicy 23 Marca i Zacisze w mieście Sopocie. (Symbol planu M-3/03a)

2017-08-10 16:23:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie

2017-06-30 13:27:36
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (symbol planu R-3/09)

2017-06-20 10:22:54
Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

  • zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Katolickiego w mieście Sopocie (plan R-6/04)
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rezerwatu przyrody „Zajęcze Wzgórze” w mieście Sopocie (plan R-6/07)
  • zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Tadeusza Kościuszki, Jana Sobieskiego, 3 Maja, w mieście Sopocie, w zakresie terenu położonego między ulicami Lipową, Władysława IV i Tadeusza Kościuszki (plan M-7/04)
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie – ETAP I (plan R-5/03)
2017-05-31 12:12:34
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w mieście Sopocie (M-2/01)

2017-04-27 12:49:06
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (M-6/07)

2017-04-18 10:59:33
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Obodrzyców i Mazowiecką oraz lasem i terenami kolejowymi w mieście Sopocie (M-2/01)

2017-04-18 10:57:44
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa i wschodu ulicami Polną i Bitwy pod Płowcami, od zachodu skarpą, od północy granicą łącznika pomiędzy ulicami Karlikowską i Stefana Okrzei w mieście Sopocie (M-6/07)

2017-04-10 15:02:41
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie – ETAP I

2017-01-27 14:33:40
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Doliny Świemirowskiej, ul. Reja w mieście Sopocie - Etap I (R-5/03), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

2017-01-17 14:01:24