Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 
 

SZCZEGÓŁOWA MAPA PLANÓW - aktualizacja 11.2017

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU

 

Nr planu

Dokumenty

C-1-01 *)

Uchwała nr 05/52/2007 (108.8 KB)

Uchwała nr VI/50/2015 (2.8 MB)

Załączniki (2.4 MB)
C-1-02 Uchwała nr 33/530/2002 (102.8 KB)
 
Załączniki (448.5 KB)
C-1-03

Uchwała nr 34/575/2006 (114.4 KB)

Załączniki (2.8 MB)
C-1-04 Uchwała nr VI/53/2015 (1.6 MB)
 
Załączniki (427.9 KB)
C-1-05 *) Uchwała nr 23/423/2005 (104.2 KB)
Uchwała nr XXII/293/2009
 
Załączniki (2.9 MB)
C-1-06 *) Uchwała nr 34/580/2006 (170.8 KB)
 
Załączniki (5.7 MB)
C-1-06 Zmiana 3 Załączniki (4.5 MB)
C-1-07 Uchwała nr 36/624/2006 (178.7 KB)
 
Załączniki (4.9 MB)
C-1-08 *)

Uchwała nr 34/579/2006 (188 KB)

UCHWAŁA NR VI/53/2015 (1.6 MB)
 

Załączniki (2.7 MB)
C-1-09 Uchwała nr 34/578/2006 (160.7 KB)
 
Załączniki (1.7 MB)
C-1-10 Uchwała nr 04/36/2007 (176.2 KB)
 
Załączniki (3.5 MB)
C-1-11 Uchwała nr 34/582/2006 (168.5 KB)
 
Załączniki (2.9 MB)
C-1-12 *) Uchwała nr 13/151/2011  (7 MB)
Uchwała nr 36/622/2006 (175.4 KB)
 
Załączniki (3.2 MB)
C-1-13 Uchwała nr 11/161/2007 (25.5 KB)
 
Załączniki (1.6 MB)
C-2-01 Uchwała nr 38/644/2006 (109.9 KB)
 
Załączniki (334.3 KB)
C-2-02 Uchwała nr 11/152/2003 (117.7 KB)
 
Załączniki (496 KB)
C-2-03 *)

Uchwała nr 12/196/2003 (106.3 KB)

Zmiana:
Uchwała 39/567/2014 (4.5 MB)

Załączniki (870.8 KB)


Załącznik (3.7 MB)

C-2-04 Uchwała nr 23/425/2005 (105.3 KB)
 
Załączniki (2.2 MB)
C-2-05 *) Uchwała nr 23/427/2005 (104.8 KB)
 
Załączniki (3.5 MB)
C-2-06 Uchwała nr 23/422/2005 (107.7 KB)
 
Załączniki (10.2 MB)
C-2-07 Uchwała nr 38/646/2006 (123.8 KB) Załączniki (1002 KB)
       

Nr planu

Dokumenty

M-1-01 Uchwała nr 21/281/2012 (449.1 KB)
 
Załączniki (7 MB) 
M-2-01 *) Uchwała nr 31/498/2002 (108.7 KB)
 
Załączniki (2.4 MB
M-2-02 Uchwała nr 21/285/2012 (593.8 KB)
 
Załączniki (6.7 MB)
M-2-03 Uchwała nr 20/259/2012 (421.8 KB)
 
Załącznik (6.2 MB)
M-3-01 Uchwała nr 31/499/2002 (105.7 KB)
 
Załączniki (2.3 MB)
M-3-02 Uchwała nr 21/282/2012 (425.6 KB)
 
Załączniki (5.6 MB)
M-3-03 Uchwała nr 12/168/2007 (406.8 KB) Załączniki  (3.7 MB)
Uchwała nr 28/392/2013 (145.5 KB) Załączniki (160.2 KB)

Informacja
Uchwała nr 21/280/2016
Rozstrzygnięcie nadzorcze

Załączniki

M-3-03a  Uchwała nr 39/520/2018

Załączniki
 M-3-04 Uchwała nr 07/107/1999 (89.5 KB)
 Załączniki (383.5 KB)
M-4-01 Uchwała nr 19/356/2004 (103 KB)
 
Załączniki (2.8 MB)
M-4-02 *) Uchwała nr 34/574/2006 (208.8 KB)
 
Załączniki (1.8 MB)
M-5-01 Uchwała nr 33/536/2002 (105 KB)
 
Załączniki (1.6 MB)
M-5-02 Uchwała nr 28/478/2005 (103.9 KB)
 
Załączniki (1.4 MB)
M-5-03 Uchwała nr 22/426/2005 (104.7 KB)
 
Załączniki (1.7 MB)
M-5-04 Uchwała nr 21/284/2012 (257.1 KB)
 
Załączniki (2.8 MB)
M-6-02 Uchwała nr 10/150/2003 (114.8 KB)
 
Załączniki (970.3 KB)

karty terenu 01.MU, 04.MW, 06.U, 08.KD, 09.KD, 10.KD, 11.KD  oraz część 07.KL straciły ważność w dniu 25.08.2017 r., zostały zastąpione mpzp M-6/07
M-6-03 Uchwała nr 15/174/2012 (674 KB)
 
Załączniki (7.7 MB)
M-6-04 Uchwała nr 34/577/2006 (170.7 KB)
 
Załączniki (5.6 MB)

karty terenu 08.M, 09.M/U,  21.KD.D oraz część 19.KD.D straciły ważność w dniu 25.08.2017 r., zostały zastąpione mpzp M-6/07
M-6-05 *)
Uchwała nr 38/645/2006  (126.5 KB)

 

Załączniki  (1.1 MB)
Zmiana 1  (1.6 MB)

karta terenu 01.KS straciła ważność w dniu 16.02.2019 r.; została zastąpiona planem M-6/06

M-6-06 Uchwała nr 3/31/2018
Załącznik
M-6-07 Uchwała nr 30/410/2017
 
 
M-7-02 Uchwała nr 06/97/2003 (102.2 KB)
 
Załączniki (464.4 KB)
M-7-04 *)

Uchwała nr 25/340/2013 (612.2 KB)

Uchwała nr XXVII/379/2017

Załączniki

karty terenu 20.ZP i 36.KDW straciły ważność w dniu 16.02.2019r., zostały zastąpione planem M-6/06

M-7-05 *) Uchwała nr 36/623/2006 (171.2 KB)
 
Załączniki (7.6 MB)
M-7-06 Uchwała nr 25/343/2013 (505.4 KB)
 
Załączniki (3.4 MB)
         
      

Nr planu

Dokumenty

R-1-01 Uchwała nr 23/273/1996 (104.7 KB)
 
Załączniki (497.3 KB)
R-1/02*) Uchwała nr 37/526/2014 (522.5 KB)
 

Załączniki (12.9 MB)

Karty terenu 12, 37 i 38 straciły ważność w dniu 15.11.2018 r. i zostały zastąpione planem R-1/08

R-1-03 *) Uchwała nr 04/35/2007 (108.9 KB)
 

Załączniki (1.3 MB)

Karty terenu 01, 02, 03, 04, 07, 08, 12 straciły ważność w dniu 03.09.2015, zostały zastąpione mpzp R-1/07

R-1-04 Uchwała nr 24/312/2009 (221.9 KB)
 
Załączniki (6.7 MB)
R-1-05 *) Uchwała nr 28/476/2005 (102.3 KB)
 
Załączniki (1.4 MB)
R-1-06 Uchwała nr 28/477/2005 (135.4 KB)
 
Załączniki (3 MB)
R-1-07 Uchwała nr IX/106/2015  
R-1-08 Uchwała nr XLIII/583/2018 Załącznik
R-2-01 *) Uchwała nr 12/190/2003 (105.6 KB)
 
Zmiana 3:
Uchwała nr X/122/2015

Załączniki (8.7 MB)
R-2-02 Uchwała nr 32/397/2009 (25.3 KB)
 
Załączniki (32.7 MB)

R-2-03

R-3-08

Uchwała nr X/122/2015 

 
R-3-01 Uchwała nr 39/481/1998 (90.9 KB)
 
Załączniki (312.1 KB)
R-3-02 Uchwała nr 12/176/2000 (118.5 KB)
 
Załączniki (470.8 KB)
R-3-03 Uchwała nr 12/177/2000 (110.7 KB)
 
Załączniki (569.8 KB)
R-3-04 Uchwała nr 23/424/2005 (104.3 KB)
 
Załączniki (3.8 MB)
R-3-05 *)

Uchwała nr 12/187/2003 (107.3 KB)

Uchwała nr VI/49/2015 (3.6 MB)

Załączniki (8.8 MB)

karta terenu 01.PL straciła ważność w dniu 18.09.2015 i została zastąpiona mpzp R-2/03, R-3/09

R-3-06 *)

Uchwała nr 12/189/2003 (106.9 KB) 

Zmiana 2:
Uchwała nr X/122/2015

Załączniki (9 MB)

część karty 21.KL straciła ważność w dniu 25.08.2017 r., została zastąpiona mpzp M-6/07
R-3-07 Uchwała nr 34/576/2006 (158.4 KB)
 
Załączniki (948.2 KB)
R-3-09

Uchwała nr 37/498/2018

 Załączniki

karta terenu 10.U w dniu 22.04.2018r straciła ważność i została zastąpiona  przez mpzp R-3/09

R-4-01 Uchwała nr 26/440/2001 (100.8 KB)
 
Załączniki (404.4 KB)
R-4-02 Uchwała nr 10/151/2003 (109.1 KB)
 
Załączniki (248.1 KB)
R-4-03 Uchwała nr 12/186/2003 (108 KB)
 
Załączniki (413.8 KB)
R-4-04 Uchwała nr 33/460/2013 (2.7 MB)
 
-
R-4-05 Uchwała nr 12/185/2003 (104.7 KB)
 
Załączniki (293.3 KB)
R-4-06 Uchwała nr 28/479/2005 (99.8 KB)
 
Załączniki (819.9 KB)
R-5-01 *)

Uchwała nr 22/456/2001 (153.5 KB)

Załączniki (1.6 MB)
R-5-02 *)

Uchwała nr 16/311/2004 (112.8 KB)

Uchwała nr VI/51/2015 (2.2 MB)

Uchwała nr VI/52/2015

Załączniki (2.1 MB)
R-5-03 Uchwała nr XXVII/380/2017  Załączniki
R-6-01 Uchwała nr XIII/181/2015  Załączniki
R-6-02 Uchwała nr 26/439/2001 (105.7 KB)
 
Załączniki (1.4 MB)
R-6-03 Uchwała nr 12/191/2003 (102.7 KB)
 
Załączniki (265.9 KB)
R-6-04 Uchwała  nr 18/216/2012 (11.9 MB)
 
 -
R-6-05 Uchwała nr 21/283/2012 (255.8 KB)
 
Załączniki (8.5 MB)
R-6-07 Uchwała nr XXIV/325/2016
 
 
    

Nr planu

Dokumenty

X-11-0 Uchwała nr 11/162/2007  (207.7 KB)

Plan zmieniający plany wzdłuż
Al. Niepodległości

Załączniki (148.6 KB)
LSU Uchwała Nr III/33/2018 
w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta  Sopotu
 

*) Plany zawierają zmiany

 

Liczba odwiedzin : 44472
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krystyna Kowalska
Czas wytworzenia: 2010-07-29 15:29:28
Czas publikacji: 2019-02-20 14:20:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak