Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 

 
 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZARZĄDZENIE NR 142/2015 Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

     Załącznik do Zarządzenia - REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA SOPOTU

     Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Sopotu

     Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - Wykaz jednostek powiatowej (miejskiej) administracji zespolonej w Sopocie

     Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego - Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Sopotu

     Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego - Zasady i tryb przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta i Urzędzie Miasta Sopotu

     Załącznik Nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego - Zasady i tryb przygotowywania, wydawania i przekazywania do realizacji aktów prawnych Rady Miasta i Prezydenta Miasta Sopotu

ZARZĄDZENIE NR 437/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu    

ZARZĄDZENIE Nr 704 / 2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

 ZARZĄDZENIE Nr 837 / 2017 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

ZARZĄDZENIE Nr 1117/2017 z dnia 31 października 2017r. w  sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia  2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

ZARZĄDZENIE Nr 1163/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. w  sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia  2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

ZARZĄDZENIE Nr 1266/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia  2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

 ZARZĄDZENIE Nr 1395/2018 z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 142/2015 z dnia 15 kwietnia  2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sopotu

 

 

POWIERZENIE PROWADZENIA SPRAW GMINY MIASTA SOPOTU

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w swoim imieniu Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta

ZARZĄDZENIE NR 33/2014 (61 KB) Prezydenta  Miasta  Sopotu z dnia  24 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w swoim imieniu Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta

     Struktura organizacyjna miasta Sopotu - grudzień 2014 (105.4 KB)

ZARZĄDZENIE Nr 844/2017 z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia spraw gminy w swoim imieniu Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta

     Struktura organizacyjna miasta Sopotu - luty 2017

ZARZĄDZENIE Nr 1118/2017 z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia spraw gminy w swoim imieniu Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta

ZARZĄDZENIE Nr 1265/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia spraw gminy w swoim imieniu Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta

     Struktura organizacyjna miasta Sopotu - marzec 2018

ZARZĄDZENIE Nr 1405/2018 z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2014 z dnia 24 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia spraw gminy w swoim imieniu Wiceprezydentom Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta  

 

 

 

Liczba odwiedzin : 6010
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Ziemann
Czas wytworzenia: 2008-05-09 15:34:43
Czas publikacji: 2018-12-06 12:08:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak