Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie ochrony zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii i ochrony środowiska

2019-01-07 09:32:59
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 i latach kolejnych

2018-12-19 19:30:25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 roku

2018-12-12 13:58:01
UWAGA!!! WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2017-02-02 12:10:59
WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH STOWARZYSZENIA

2018-01-30 14:07:44
Spis organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu

2019-02-04 15:29:00
Spis sportowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

2017-02-10 13:23:53
Ewidencja stowarzyszeń sportowych zwykłych od 19 grudnia 2016 r.

2017-02-10 13:22:43
Uchwały Rady Miasta Sopotu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu dotyczące organizacji pozarządowych

2018-12-04 18:03:45
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizcję zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. i latach kolejnych

2018-11-20 16:55:17
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2019

2018-11-15 12:36:42
Oferta złożona w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Sopockie Mikołajki

2018-10-16 12:03:35
Oferta złożona w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Wolontariat Sąsiedzki – Wsparcie Sopockich Seniorów

2018-09-17 13:27:27
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Prague Youth Rugby Festival - udział w turnieju miniżaków, żaków i młodzików

2018-09-17 12:06:32
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce"

2018-08-28 23:19:52
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Spotkanie urodzonych w Sopocie

2018-07-09 23:32:14
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wakacyjny obóz usprawniająco-rekreacyjny

2018-07-03 14:05:08
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. i latach kolejnych

2018-06-25 13:22:29
Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2018 roku, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pozostałych działań polityki społecznej, kultury i sztuki, edukacji, sportu, ekologii i ochrony środowiska

2018-05-30 15:22:37
Zmiana ogłoszenia nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-23 08:03:03
Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-16 14:04:58
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - II Grand Prix Sopot - Arawaza Cup

2018-05-08 15:22:30
Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2018

2018-04-13 12:12:25
10 20 30 40 50 Wyników