Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród najmłodszych

2017-10-02 15:37:53
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej Mundus Cantat Sopot

2017-09-06 15:01:59
Ogłoszenie o unieważnieniu IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

2017-08-22 12:25:40
Ogłoszenie nr 4 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

2017-07-24 14:33:13
Spis organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu

2017-07-21 14:11:42
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Teatr na nowe czasy. Sezon 4

2017-07-14 14:35:11
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wakacje z PTTK 2017

2017-07-11 14:00:17
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

2017-06-22 15:17:04
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu "Sopockie serce"

2017-05-31 15:31:15
WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH STOWARZYSZENIA

2017-05-10 14:21:50