Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Spis organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu

2017-12-04 17:45:45
Uchwały Rady Miasta Sopotu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu dotyczące organizacji pozarządowych

2017-12-04 17:20:14
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2018

2017-11-27 14:03:21
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku

2017-11-21 14:26:48
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Kobiety mają moc

2017-11-08 14:16:41
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Psychoterapia, wsparcie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży przejawiających zaburzenia zachowania

2017-10-30 14:35:11
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu wśród najmłodszych

2017-10-02 15:37:53
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej Mundus Cantat Sopot

2017-09-06 15:01:59
Ogłoszenie o unieważnieniu IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.

2017-08-22 12:25:40
Ogłoszenie nr 4 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku

2017-07-24 14:33:13