Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozstrzygnięcie I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku, w zakresie ochrony zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii i ochrony środowiska

2019-01-07 09:32:59
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 i latach kolejnych

2018-12-19 19:30:25
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową prowadząca działalność pożytku publicznego w 2019 roku

2018-12-12 13:58:01
UWAGA!!! WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2017-02-02 12:10:59
WZORY DOKUMENTÓW REJESTRACYJNYCH STOWARZYSZENIA

2018-01-30 14:07:44
Spis organizacji pozarządowych działających na terenie Sopotu

2019-02-04 15:29:00
Spis sportowych organizacji pozarządowych z siedzibą w Sopocie

2017-02-10 13:23:53
Ewidencja stowarzyszeń sportowych zwykłych od 19 grudnia 2016 r.

2017-02-10 13:22:43
Uchwały Rady Miasta Sopotu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu dotyczące organizacji pozarządowych

2018-12-04 18:03:45
Ogłoszenie nr 1 o otwartym konkursie ofert na realizcję zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 r. i latach kolejnych

2018-11-20 16:55:17