Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców Sopotu

2019-01-08 16:05:08
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w roku 2019 na terenie miasta Sopotu

2018-12-18 10:48:53
Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych - SOPKARD

2018-07-20 21:31:05
Informacja o wyniku konkursu ofert na zakupu świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki dla mieszkańców Sopotu

2018-06-08 07:43:51
Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych

2018-05-30 11:36:56
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki dla mieszkańców Sopotu

2018-05-17 14:57:28
Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programów polityki zdrowotnej realizowanych w Gminie Miasta Sopotu w latach 2018 - 2020

2018-04-25 15:38:45
Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców Sopotu

2018-04-25 15:37:26
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2018

2018-04-24 14:24:58
Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2018-04-17 13:33:32