Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz jednostek oświatowych w Sopocie

 1. Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto - placówki publiczne
 2. Wykaz szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty - placówki niepubliczne
2019-01-15 09:58:33
Projekty Edukacyjne

 1. Sopocki College Medyczny
 2. Projekt "Zdolni z Pomorza - Sopot"
 3. Projekt "Indywidulani.pl"
 4. Projekt "Tutoring szkolny"
 5. Projekt Humanistyczno – przyrodniczy „Kulturalne atomy”
2019-01-11 12:07:07
Programy Rządowe

 1. Wyprawka Szkolna
 2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 3. Aktywna tablica
2019-01-10 13:30:35
Stypendia

 1. Stypendia dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne
 2. Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wyższe
 3. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne
2019-01-10 13:29:36
Dofinansowanie Kosztów Kształcenia Młodocianego Pracownika

 1. Informacje Ogólne
 2. Wysokość kwoty dofinansowania
 3. Wymagane dokumenty
2018-12-20 14:39:18
Projekty współfinansowane ze środków Unijnych

 1. Projekt „Dobra szkoła, dobry zawód = atrakcyjna praca”
 2. Projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie”
 3. Projekt "Droga do Sukcesu"
 4. Projekt "Comenius"
 5. Projekt "Erasmus"
2019-01-10 13:28:38
Programy Sportowe

 1. Program PZkosz i SMOK
 2. Program Lokalny Animator Sportu
 3. Sopot pod żaglami – miejski program szkolenia żeglarskiego w Sopockich Szkołach Podstawowych
2019-01-14 16:24:42
Placówki niepubliczne

 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
 2. Informacja o najbliższej gminie prowadzącej szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny
 3. Wniosek o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych
 4. Rozliczenie dotacji – miesięczne
 5. Rozliczenie dotacji – roczne
 6. Informacja o liczbie uczniów
 7. Informacja o frekwencji uczniów w szkole
2019-01-16 12:51:40
Uniwersytet Trzeciego Wieku

2019-01-10 13:34:31
Kierowanie do kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do rozpoczęcia edukacji

2019-01-10 13:37:07