Wybory Samorządowe 2018 

 

 

KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II z dnia 19 września 2018r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 18 września 2018r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 września 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Sopocie

OBWiESZCZENIE Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie wykazu miejsc, w których ustawione są tablice wyborcze, przeznaczone na umieszczenie urzędowych  obiweszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru RADY MIASTA SOPOTU w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 20 sierpnia 2018r. - liczba mieszkańców miast i gmin według stanu na dzień 31 grudnia 2017r. w poszczególnych gminach według właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 16 sierpnia 2018r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

UCHWAŁA NR XL/527/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie podziału miasta Sopotu na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/519/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Sopotu

Informacja o zasadach dokonywania zgłoszeń kandytatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach

Obwieszczenie Wojewody pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powietaów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023

 


Liczba odwiedzin : 687
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Kaja Maciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Kaja Maciołek
Czas wytworzenia: 2018-03-15 11:27:57
Czas publikacji: 2018-09-20 08:41:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak