Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli

Na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Gmina Sopot ogłasza, że:

  • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 obliczona na dzień 01-01-2018 r. wynosi 10.944,36 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 912,03 zł),
  • statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sopot wg. SIO na dzień 30 września 2017 r., pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 685,
  • statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sopot wg. SIO na dzień 30 września 2017 r. wynosi 13,
  • statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg. SIO na dzień 30 września 2017 r. wynosi 23.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,

2) w październiku roku budżetowego.

 


Liczba odwiedzin : 225
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Adriana Borowicka
Czas wytworzenia: 2018-01-15 13:56:35
Czas publikacji: 2018-01-15 13:56:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak