Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Nr III l 32 l 2018 z dnia 20 grudnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu szkoły przy ul Polnej w mieście Sopocie (symbol planu M-6105a).
  • Nr IV l 52 l 2019 z dnia 7 lutego 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części pasa przykolejowego w mieście Sopocie, w zakresie. terenu od ul. Jakuba Goyki do ul. Wejherowskiej i wiaduktu nad torami PKP (symbol planu P-2103).
2019-02-14 13:04:13
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o przyjęciu dokumentu

  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami Haffnera, Goyki, Winieckiego i Wosia Budzysza w mieście Sopocie (symbol planu R-1108),
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa ulicą Jana z Kolna, od zachodu terenami kolejowymi, od północy ul. 3 Maja i terenami zabudowy mieszkaniowej, od wschodu ulicą Króla Jana Kazimierza i zabudową mieszkaniową w mieście Sopocie (symbol planu M-6106).
2019-02-04 15:34:52