Komisje Rady Miasta Sopotu - kadencja 2018-2023 

 
 

1. Komisja Strategii Rozwoju
1) Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
2) Aleksandra Gosk - wiceprzewodnicząca
3) Piotr Bagiński
4) Grażyna Czajkowska
5) Jarosław Kempa
6) Bartosz Łapiński
7) Natalia Pobłocka

2. Komisja Rozwoju i Urbanistyki
1) Grażyna Czajkowska - przewodnicząca
2) Natalia Pobłocka - wiceprzewodnicząca
3) Jan Karasowski
4) Jarosław Kempa
5) Tomasz Lipiński

3. Komisja Edukacji
1) Jerzy Smolarek - przewodniczący
2) Piotr Bagiński - wiceprzewodniczący
3) Wieczesław Augustyniak
4) Jarosław Kempa
5) Bartosz Łapiński
6) Anna Łukasiak

4. Komisja Turystyki i Uzdrowiska
1) Aleksandra Gosk - przewodnicząca
2) Lesław Orski - wiceprzewodniczący
3) Zbigniew Duzinkiewicz
4) Maria Filipkowska-Walczuk
5) Wojciech Fułek
6) Paweł Petkowski

5. Komisja Gospodarki Komunalnej
1) Tomasz Lipiński - przewodniczący
2) Grzegorz Wendykowski - wiceprzewodniczący
3) Piotr Kurdziel
4) Bartosz Łapiński

6. Komisja Zdrowia i Rozwoju Społecznego
1) Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
2) Zbigniew Duzinkiewicz - wiceprzewodniczący
3) Wieczesław Augustyniak
4) Jerzy Hall
5) Paweł Petkowski
6) Natalia Pobłocka

7. Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami
1) Marcin Stefański - przewodniczący
2) Grażyna Czajkowska
3) Maria Filipkowska-Walczuk
4) Lesław Orski
5) Paweł Petkowski

8. Komisja Sportu i Młodzieży
1) Lesław Orski - przewodniczący
2) Jerzy Hall
3) Jerzy Smolarek
4) Marcin Stefański
5) Michał Stróżyk

9. Komisja Kultury
1) Anna Łukasiak - przewodnicząca
2) Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący
3) Piotr Bagiński
4) Zbigniew Duzinkiewicz
5) Wojciech Fułek
6) Jerzy Hall
7) Michał Stróżyk

10. Komisja Rewizyjna
1) Michał Stróżyk - przewodniczący
2) Jan Karasowski - wiceprzewodniczący
3) Grażyna Czajkowska
4) Aleksandra Gosk
5) Piotr Kurdziel
6) Jerzy Smolarek
7) Grzegorz Wendykowski

11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Piotr Kurdziel - przewodniczący
2) Wojciech Fułek - wiceprzewodniczący
3) Jan Karasowski
4) Anna Łukasiak
5) Marcin Stefański

 

Liczba odwiedzin : 368
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2018-11-27 16:35:02
Czas publikacji: 2019-02-19 08:16:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak