Komisje Rady Miasta Sopotu - kadencja 2014-2018 

 

 

1.      Komisja Strategii Rozwoju i Finansów Miasta

 1. Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
 2. Aleksandra Gosk  - wiceprzewodnicząca
 3. Grażyna Czajkowska                  
 4. Barbara Gierak-Pilarczyk
 5. Jarosław Kempa  
 6. Piotr Meler
 7. Jerzy Smolarek

     
2.      Komisja Architektury i Urbanistyki

 1. Jarosław Kempa - przewodniczący
 2. Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący 
 3. Barbara Gierak-Pilarczyk
 4. Piotr Meler

                        
3.      Komisja Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

 1. Tomasz Lipiński - przewodniczący
 2. Paweł Kąkol - wiceprzewodniczący      
 3. Wieczesław Augustyniak
 4. Anna Łukasiak
 5. Lesław Orski                   

 
4.      Komisja Oświaty

 1. Piotr Bagiński - przewodniczący
 2. Marcin Stefański - wiceprzewodniczący
 3. Andrzej Kałużny             
 4. Anna Łukasiak    
 5. Jerzy Smolarek    

 
5.      Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej

 1. Anna Łukasiak - przewodnicząca
 2. Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący
 3. Wojciech Fułek
 4. Aleksandra Gosk 
 5. Jerzy Hall                        
 6. Andrzej Kałużny             
 7. Michał Stróżyk    

 
6.      Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Uzdrowiska

 1. Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
 2. Grażyna Czajkowska                 
 3. Zbigniew Duzinkiewicz             
 4. Barbara Gierak-Pilarczyk           
 5. Andrzej Kałużny                        

 
7.      Komisja Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i  Statutu Miasta

 1. Marcin Stefański - przewodniczący
 2. Lesław Orski - wiceprzewodniczący                             
 3. Maria Filipkowska-Walczuk       
 4. Paweł Kąkol
 5. Piotr Meler                                 

 
8.      Komisja Sportu, Turystyki i Młodzieży

 1. Lesław Orski - przewodniczący
 2. Jerzy Smolarek - wiceprzewodniczący   
 3. Jerzy Hall                                    
 4. Bartosz Łapiński 
 5. Marcin Stefański                        

 
9.      Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego 

 1. Zbigniew Duzinkiewicz - przewodniczący
 2. Grzegorz Wendykowski - wiceprzewodniczący           
 3. Wieczesław Augustyniak           
 4. Grażyna Czajkowska      
 5. Bartosz Łapiński                        

                 
10.  Komisja Rewizyjna

 1. Aleksandra Gosk - przewodnicząca
 2. Piotr Bagiński                 
 3. Zbigniew Duzinkiewicz 
 4. Paweł Kąkol  
 


Liczba odwiedzin : 1469
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2014-12-09 13:11:13
Czas publikacji: 2017-04-05 07:45:13
Data przeniesienia do archiwum: Brak