Komisje Rady Miasta Sopotu - kadencja 2014-2018 

 

 

Komisja Strategii Rozwoju i Finansów Miasta

1. Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
2. Aleksandra Gosk - wiceprzewodnicząca
3. Grażyna Czajkowska
4. Barbara Gierak-Pilarczyk
5. Jarosław Kempa
6. Piotr Meler
7. Jerzy Smolarek

Komisja Architektury i Urbanistyki

1. Jarosław Kempa - przewodniczący
2. Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący
3. Barbara Gierak-Pilarczyk
4. Piotr Meler

Komisja Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska

1. Tomasz Lipiński - przewodniczący
2. Paweł Kąkol - wiceprzewodniczący
3. Wieczesław Augustyniak
4. Anna Łukasiak
5. Lesław Orski

Komisja Oświaty

1. Piotr Bagiński - przewodniczący
2. Marcin Stefański - wiceprzewodniczący
3. Andrzej Kałużny
4. Anna Łukasiak
5. Jerzy Smolarek

Komisja Kultury, Promocji i Współpracy Zagranicznej

1. Anna Łukasiak - przewodnicząca
2. Tomasz Lipiński - wiceprzewodniczący
3. Wojciech Fułek
4. Aleksandra Gosk
5. Jerzy Hall
6. Andrzej Kałużny
7. Michał Stróżyk

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Uzdrowiska

1. Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
2. Zbigniew Duzinkiewicz - wiceprzewodniczący
3. Grażyna Czajkowska
4. Barbara Gierak-Pilarczyk
5. Andrzej Kałużny

Komisja Bezpieczeństwa, Przestrzegania Prawa i Statutu Miasta

1. Marcin Stefański - przewodniczący
2. Lesław Orski - wiceprzewodniczący
3. Maria Filipkowska-Walczuk
4. Paweł Kąkol
5. Piotr Meler

Komisja Sportu, Turystyki i Młodzieży

1. Lesław Orski - przewodniczący
2. Jerzy Smolarek - wiceprzewodniczący
3. Jerzy Hall
4. Bartosz Łapiński
5. Marcin Stefański

Komisja Lokalowa i Budżetu Obywatelskiego

1. Zbigniew Duzinkiewicz - przewodniczący
2. Grzegorz Wendykowski - wiceprzewodniczący
3. Wieczesław Augustyniak
4. Grażyna Czajkowska
5. Bartosz Łapiński

Komisja Rewizyjna

1. Aleksandra Gosk - przewodnicząca
2. Piotr Bagiński
3. Zbigniew Duzinkiewicz
4. Paweł Kąkol

 


Liczba odwiedzin : 3233
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2014-12-09 13:11:13
Czas publikacji: 2017-06-29 14:01:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak