Numery rachunków bankowych 

 
  

Numery rachunków bankowych dotyczących podstawowych wpłat dokonywanych na rzecz miasta

84 1160 2202 0000 0000 6194 7954 wpłaty na poczet podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej, pozwolenie na użytkowanie;
79 1160 2202 0000 0000 6194 8141 wpłaty na poczet opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, dzierżawy,  przekształcenia użytkowania wieczystego na własność, sprzedaży  lokali mieszkalnych;
62 1160 2202 0000 0000 6194 8156 spłata wykupu lok. użytkowych na raty;
 
76 1160 2202 0000 0000 6194 8098 wpłaty na poczet opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa oraz za udostępnienie danych osobowych;
21 1160 2202 0000 0000 6194 8118wpłaty na poczet opłat drogowych;
85 1160 2202 0000 0002 3824 0489wpłaty na poczet „opłaty śmieciowej”;
93 1160 2202 0000 0000 6194 8083należy wpłacać wadia;
07 1160 2202 0000 0000 6194 8079 wpłat na poczet dochodów niepodatkowych takich jak: rejestracja pojazdów, opłata za prawo jazdy, mandaty wystawione przez Straż Miejską w Sopocie, opłaty geodezyjne, opłaty za wycenę, opłaty za koncesje na alkohol, licencję taxi, wypis z licencji na przewóz rzeczy, egzamin taxi, karta parkingowa;
80 1160 2202 0000 0000 6194 8026 Administracja budynków –ROM 1 – czynsz
 
42 1160 2202 0000 0000 6194 8031 Administracja budynków –ROM 2 – czynsz
 
52 1160 2202 0000 0000 6194 8045 ROM 3 – PGM Sp. z o.o. filia Sopot - czynsz
  

Liczba odwiedzin : 16531
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Finansowy
Czas wytworzenia: 2013-11-27 15:55:18
Czas publikacji: 2013-11-27 15:55:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak