Urząd Miasta Sopotu 

 
 
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
 
Godziny pracy Urzędu: 
 

poniedziałek 10.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00
piątek 7.30 - 15.30

Kancelaria Ogólna  7.30 - 16.00
Uzgadnianianie dokumentacji projektowej: poniedziałek 10.00-18.00 oraz wtorek 08.00 – 16.00

Archiwum:
al. Niepodległości 797 B, Sopot
poniedziałek 10.00 – 16.00, wtorek-piątek 08.00 – 14.00
Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny przed przybyciem.
tel. 604 559 564

Miejski Rzecznik Konsumentów
Anna Gut
anna.gut@um.sopot.pl
tel. +48 58 52-13-670
pokój nr 11A
Środa         8.30  - 16.oo
Czwartek     8.30 – 16.oo
Piątek         8.30 – 13.30

 
W celu zarejestrowania pojazdu należy umówić się na dogodny termin osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu  +48 58 52-13-717, 719
 
Punkt informacyjny /hall/ tel. +48 58 5213 751
Centrala tel. tel. +48 58 5213 750
 
pokój stanowisko kontakt
16 Kancelaria ogólna +48 58 5213 722
+48 58 5213 723
fax +48 58 551 01 33
kancelaria@sopot.pl
 
41 Sekretariat Prezydenta Miasta Sopotu fax +48 58 551 26 87
 
42 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski fax (+48 58) 551 26 87
jacek.karnowski@um.sopot.pl
 
71 Sekretariat Wiceprezydentów tel. +48 58 5213 609
tel. + 48 58 5213 613
 
72 Wiceprezydent Miasta Joanna Cichocka - Gula tel. +48 58 5213 608
 
70 Wiceprezydent Miasta Marcin Skwierawski tel. +48 58 5213 611
 
1 Sekretariat wydz. finansowego tel. +48 58 5213 617
 
1A Skarbnik Miasta Mirosław Goślicki tel. +48 58 5213 618
miroslaw.goslicki@um.sopot.pl
 
41 Sekretariat Sekretarza Miasta fax +48 58 551 26 87
 
40 Sekretarz Miasta Wojciech Zemła  wojciech.zemla@um.sopot.pl
     
SAMODZIELNE STANOWISKA
pokój stanowisko kontakt
11 D-E Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Ochrony Danych
 
tel. +48 58 5213 669
 
94-95 Konserwator Zabytków Miasta Sopotu tel. +48 58 5213 624

 
11A Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. +48 58 5213 670
anna.gut@um.sopot.pl
22 Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy tel. +48 58 5213 733

     
BIURO PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
pokój stanowisko kontakt
45 Naczelnik Biura, Rzecznik Prasowy
Magdalena Czarzyńska-Jachim
tel. +48 58 5213 847
fax +48 58 5213 892
magdalena.jachim@um.sopot.pl
 
46 Główny specjalista ds. promocji i marketingu tel. +48 58 5213 848
patrycja.tuchanowska@um.sopot.pl
 
46 Główny specjalista ds. strony internetowej, biuletyn miejski tel. +48 58 5213 633
anetta.konopacka@um.sopot.pl
 
46 Inspektor ds. informacji prasowych: sport, kultura tel. +48 58 5213 633
marek.niziołek@um.sopot.pl 
 
47 Główny specjalista ds. informacji prasowych, PR tel. +48 58 5213 846
anna.dyksinska@um.sopot.pl 
 
47 Inspektor ds. materiałów promocyjnych tel. +48 58 5213 839
katarzyna.rochewicz@um.sopot.pl
48 Główny specjalista ds. turystyki i współpracy zagranicznej tel. +48 58 5213 782
katarzyna.choczaj@um.sopot.pl
48 Inspektor ds. komunikacji społecznej, budżetu obywatelskiego, patronaty tel. +48 58 5213 682
katarzyna.alesionek@um.sopot.pl
48 Główny specjalista ds. promocji i marketingu tel. +48 58 5213 625
jolanta.kownacka@um.sopot.pl
     
BIURO RADY MIASTA
pokój stanowisko kontakt
63 Przewodniczący Rady Miasta
Wiceprzewodniczący Rady Miasta
tel. +48 58 5213 671
 
62 Naczelnik Biura tel. +48 58 5213 673
beata.szetela@um.sopot.pl
 
60 Sekretariat tel. +48 58 5213 672
     
BIURO KONSERWATORA ZABYTKÓW

Poniedziałek 10.00 – 18.00, środa - 08.00 – 15.00

pokój stanowisko kontakt
93-94 Konserwator zabytków Miasta Sopotu
Naczelnik Biura
tel. +48 58 5213 624
 
94

Sekretariat

tel. +48 58 5213 624

 

93

Główny specjalista ds. ochrony zieleni zabytkowej

wycinka, przycinka drzew i krzewów, zagospodarowanie terenów zielonych

tel. +48 58 5213 791
 
93 Inspektor ds ochrony zabytków

programy prac konserwatorskich, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, remonty elewacji zabytkowych, ogrodzenia

tel. +48 58 5213 790
 
100 Plastyk Miejski

remonty elewacji, kolorystyka, ogródki gastronomiczne, sezonowe zagospodarowanie plaży, reklamy, estetyzacja miasta, meble miejskie

wt. 8:00-15:00, śr. 8:30-15:00, czw. 8:30-15:00

tel. +48 58 5213 785
 
 
 100 Główny specjalista ds. ochrony zabytków nieruchomych

roboty budowlane, przebudowa, rozbudowa, nowe inwestycje, remonty ingerujące w zewnętrzną tkankę budynku, wymiana stolarki okienneji drzwiowej zewnętrznej

tel. +48 58 5213 785
     
BIURO ds. KONTROLI I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
pokój stanowisko kontakt
112A Audytor tel. +48 58 5213 660
  
 
75 Kontrole tel. +48 58 5213 664
 
 
BIURO ds. KONTAKTÓW SAMORZĄDOWYCH I REPATRIACJI
pokój stanowisko kontakt
44 Naczelnik tel. +48 58 5213 612
  
 
44 Pracownicy biura tel. +48 58 5213 606
 
     
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
pokój stanowisko kontakt
15A Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 726
  
 
15A Z-ca Naczelnika tel. +48 58 5213 746
 
16 Kancelaria ogólna tel. +48 58 5213 722
fax +48 58 551 01 33
 
22 Ewidencja majątku Urzędu tel. +48 58 5213 724
 
Al. Niepodległości 797B

Archiwum
(poniedziałek: 10.00-16.00, wtorek - piątek: 8.00-14.00)

tel. 604559564
15 Ksero,
tel. +48 58 5213 749
 
15B Kierowcy

tel. +48 58 5213 747

 

  Konserwatorzy

tel. +48 58 5213 752

     
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
pokój stanowisko kontakt
23 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 731
 
23 Sekretariat tel. +48 58 5213 732
 
     
WYDZIAŁ FINANSOWY
pokój stanowisko kontakt
2 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 616
  
 
1 Sekretariat tel. +48 58 5213 617
 
1 Egzekucja: sądowa, dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

tel. +48 58 5213 754
 

3 Skarb Państwa – wieczyste użytkowanie gruntu, dochody niepodatkowe, wydawanie kwitariuszy  - księgowość
 
tel. +48 58 5213 638
 
3 Podatek od nieruchomości od osób prawnych, podatek od środków transportowych - wymiar
 
tel. +48 58 5213 643
7 Podatek od środków transportowych, opłata: skarbowa, od posiadania psa,
targowa, uzdrowiskowa – księgowość
 
tel. +48 58 5213 648
7 Egzekucja administracyjna tel. +48 58 5213 619
 
7 Mandaty Straży Miejskiej, rozliczanie kwitariuszy dot. opłaty uzdrowiskowej tel. +48 58 5213 646
 
7 Dotacje - rozliczanie, faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych tel. +48 58 5213 627
 
7A Środki z Unii Europejskiej - księgowość tel. +48 58 5213 784
 
19 Użytkowanie i użytkowanie wieczyste, dzierżawy, przekształcenia na własność,
ratalna sprzedaż mieszkań itp. - księgowość
 
tel. +48 58 5213 641
24 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – księgowość tel. +48 58 5213 765
 
24 Obsługa finansowa Wydziału Oświaty tel. +48 58 5213 765
 
27 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – wymiar tel. +48 58 5213 636
 
     
Referat Budżetu
pokój stanowisko kontakt
17 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 621
 
18 Obsługa finansowa Wydziału Lokalowego i Administratorów (ROM-y) tel. +48 58 5213 622
     
Płace
pokój stanowisko kontakt

4

Płace tel. +48 58 5213 626
     
Referat Księgowości
pokój stanowisko kontakt
5 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 631
 
5 Obsługa finansowa wydziałów: K, GN, BRM, RG itp.
tel. +48 58 5213 628
tel. +48 58 5213 629
 
7 Dotacje, kwitariusze dot. opłaty targowej i skarbowej - rozliczanie,
faktury – księgowanie, Ewidencja księgowa środków trwałych
 
tel. +48 58 5213 627
 
7A Wnioski o zaangażowanie wydatków, delegacje – rozliczanie tel. +48 58 5213 784
 
     
WYDZIAŁ GEODEZJI
pokój stanowisko kontakt
96 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 803
 
97 Ewidencja gruntów tel. +48 58 5213 804
 
99 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej tel. +48 58 5213 807
 
75

Uzgadnianianie Dokumentacji Projektowej
(poniedziałek 10.00-18.00 i wtorek: 8.00-16.00)

tel. +48 58 5213 664
     
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
pokój stanowisko kontakt
112 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 824
 
111 Sekretariat tel. +48 58 5213 823
 
114 Zastępca Naczelnika tel. +48 58 5213 822
 
75 Geodeta tel. +48 58 5213 837
 
113 Sprzedaż lokali mieszkalnych Sprzedaż nieruchomości gruntowych
 
tel. +48 58 5213 829
115 Dzierżawy ogródków działkowych, garaże, dzierżawy nieruchomości
osobom fizycznym Obsługa informatyczna WPG Wysokość naliczeń
 
tel. +48 58 5213 826
116 Sprzedaż lokali mieszkalnych tel. +48 58 5213 828
 
117 Nieruchomości Skarbu Państwa tel. +48 58 5213 827
     
Referat Mienia i Nadzoru Właścicielskiego
pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik referatu tel. +48 58 5213 658
 
87 Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 658
     
WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. 3 Maja, budynek HDI
pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik wydziału
 
tel. +48 58 5213 841
  Z-ca naczelnika wydziału tel. +48 58 5213 761
  Pracownicy wydziału tel. +48 58 5213 763
tel. +48 58 5213 639
tel. +48 58 5213 842
     
WYDZIAŁ  INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
pokój stanowisko kontakt
90 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 787
 
89 Sekretariat tel. +48 58 5213 794
  
 
91 Czystość i porządek w mieście, gospodarka odpadami, gospodarka komunalna, ochrona zwierząt
 
tel. +48 58 5213 788
91 Geolog powiatowy tel. +48 58 5213 662
 
92 Ochrona środowiska – dec. środowiskowe; pozwolenia wodno-prawne;
uzgadnianie dokumentacji

tel. +48 58 5213 786
 
92 Uzgadnianie dokumentacji, rejestracja sprzętu pływającego, karty wędkarskie,
zbiorowa komunikacja miejska, ochrona przed hałasem;

tel. +48 58 5213 793
89 Nielegalne wycinki drzew; dotacje na inwestycje w ochronie środowiska; ochrona powietrza, ochrona zwierząt, ochrona przyrody

tel. +48 58 5213 792
89 Komunikacja rowerowa, tel. +48 58 5213 662

     
WYDZIAŁ  KULTURY I SPORTU
ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)
pokój stanowisko kontakt
 14
Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 677
  
 
14 Kultura (stypendia artystyczne, galeria uliczna, imprezy)
 
tel. +48 58 5213 678
tel. +48 58 5213 635

 
14 Kultura (instytucje kultury, organizacje pozarządowe)
 
tel. +48 58 5213 681
 
12 Sport tel. +48 58 5213 680
     
WYDZIAŁ  LOKALOWY
pokój stanowisko kontakt
79 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 764

 
78 Sekretariat tel. +48 58 5213 767
 
78 Najem lokali użytkowych tel. +48 58 5213 768
 
76 Eksploatacje, Wspólnoty tel. +48 58 5213 777
 
76 Wspólnoty, najem garaży tel. +48 58 5213 778
 
77 Inspektor ds. eksploatacji technicznej tel. +48 58 5213 781
     
Referat Mieszkaniowy
pokój stanowisko kontakt
87 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 769
 
85 umowy najmu, zaświadczenia, potwierdzenia uprawnień do lokali mieszkalnych
 
tel. +48 58 5213 771
85 Eksmisje tel. +48 58 5213 772
 
86 Zmiany, przebudowy, podziały lokali mieszkalnych oraz przydział lokali mieszkaniowych rozwiązywanie i zawieranie umów
 
tel. +48 58 5213 774
13 (parter) Dodatki mieszkaniowe tel. +48 58 5213 783
     
WYDZIAŁ  OBYWATELSKI
pokój stanowisko kontakt
11D-E Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 701
  
 
11D-E Sprawy wojskowe, informacja adresowa
tel. +48 58 5213 702
 
11 Ewidencja działalności gospodarczej tel. +48 58 5213 713
 
11B Ewidencja ludności, meldunki tel. +48 58 5213 706
 
11D-E
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tel. +48 58 5213 712
 
11C Postępowania administracyjne w sprawie meldunków tel. +48 58 5213 708
 
12 Dowody osobiste tel. +48 58 5213 711
 
11F Kancelaria Tajna tel. +48 58 5213 669
     
Referat Komunikacji
pokój stanowisko kontakt
52 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 718
  
 
53-56 Rejestracja pojazdów tel. +48 58 5213 717 i 719
 
53-56 Prawa jazdy, szkolenia kierowców tel. +48 58 5213 716
     
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR
pokój stanowisko kontakt
66 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 651
  
 
65 Sprawy organizacyjne tel. +48 58 5213 652
  
 
64 Kadry tel. +48 58 5213 654

 
     
WYDZIAŁ  OŚWIATY
ul. Marynarzy 4 (dawna siedziba MOPS)
pokój stanowisko kontakt
  Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 736
  
 
  Sekretariat sprawy socjalne pracowników oświaty, stypendia współpraca
z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi,
placówki niepubliczne
 
tel. +48 58 5213 737
  Radca prawny organizacja i kadry oświaty tel. +48 58 5213 739
 
  Księgowość oświaty tel. +48 58 5213 742
     
WYDZIAŁ PRAWNY
pokój stanowisko kontakt
80
(poddasze)
Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 697
80 Radcy Prawni tel. +48 58 5213 695
tel. +48 58 5213 696
tel. +48 58 5213 699
 
80 Sekretariat tel. +48 58 5213 698
 
     
WYDZIAŁ STRATEGII ROZWOJU MIASTA
pokój stanowisko kontakt
68 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 796
  
 
67 sprzedaż nieruchomości tel. +48 58 5213 797
 
69 Zastępca Naczelnika tel. +48 58 5213 799
 
69 Programy pomocowe dla wspólnot mieszkaniowych tel. +48 58 5213 799
     
Referat Europejskiego Funduszu Społecznego i Przedsiębiorczości
pokój stanowisko kontakt
50 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 864
  
 
50 Pracownik referatu tel. +48 58 5213 864
     
Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich
pokój stanowisko kontakt
49 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 863
 
49 Pracownik referatu tel. +48 58 5213 862
     
Referat Projektów Finansowanych z Funduszy Europejskich i Krajowych
pokój stanowisko kontakt
48 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 861
 
48, 49
 
Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 760
tel. +48 58 5213 795
tel. +48 58 5213 862
     
WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
pokój stanowisko kontakt
108 Naczelnik Wydziału tel. +48 58 5213 813
 
107 Sekretariat tel. +48 58 5213 812
tel. +48 58 5213 819
  
 
105 Zastępca Naczelnika tel. +48 58 5213 817
 
103-105 Architekci tel. +48 58 5213 814
tel. +48 58 5213 815
tel. +48 58 5213 816
tel. +48 58 5213 818
     
WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
ul. Marynarzy 4, dawny budynek MOPS
pokój stanowisko kontakt
ul. Marynarzy 4   Naczelnik Wydziału
 
tel. +48 58 5213 686
 
ul. Marynarzy 4 Rehabilitacja zawodowa
 
tel. +48 58 5213 687
  
 
ul. Marynarzy 4 Podinspektor ds. ochrony zdrowia, uzdrowiska i organizacji pozarządowych tel. +48 58 5213 620
 
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania bezrobociu tel. +48 58 5213 615
  
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. organizacji pozarządowych tel. +48 58 5213 614
 
ul. Marynarzy 4 Gł. Specjalista ds. profilakyki uzależnień tel. +48 58 5213 610
 
 
ul. Marynarzy 4 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tel. +48 58 5213 610
     
URZĄD STANU CYWILNEGO
pokój stanowisko kontakt
8 Kierownik tel. +48 58 5213 691
  
 
8A Zastępca kierownika tel. +48 58 5213 692
 
25 Zastępca kierownika tel. +48 58 5213 693
 
8A Archiwum USC tel. +48 58 5213 692
25 Zgony tel. +48 58 5213 693
     
Samodzielne referaty
REFERAT INFORMATYKI
pokój stanowisko kontakt
21 Kierownik Referatu tel. +48 58 5213 663
  
21 Administrator Systemu tel. +48 58 5213 666
  
21 Administrator www tel. +48 58 5213 667
 
21 informatyk tel. +48 58 5213 665
  
     
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
pokój stanowisko kontakt
101 Pracownicy referatu tel. +48 58 5213 762
     
STRAŻ MIEJSKA
ul. Armii Krajowej (budynek Państwowej Straży Pożarnej)
pokój stanowisko kontakt
  Komendant tel. +48 58 5213 852
  
 
14 Dyżurka tel. +48 58 5213 850
  
 
14 Monitoring tel. +48 58 5213 851
 
  Dyżurni tel. +48 58 5213 854
 
  Telefon alarmowy 986
     
     
 

Liczba odwiedzin : 26626
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział Organizacji i Kadr
Czas wytworzenia: 2008-05-19 11:31:36
Czas publikacji: 2018-09-06 09:00:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak