Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs ofert na prowadzenie sezonowej działalności handlowej w pasie nadmorskim w Sopocie w roku 2018

2018-04-11 15:56:11
Zaproszenie Prezydenta Miasta Sopotu do składania pisemnych ofert na najem lokalu przy Al. Niepodległości 612 A

2018-04-06 10:43:11
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zamiaru przebudowy budynku jednorodzinnego w rejonie ulicy Emilii Plater 32-34

2018-03-30 14:37:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110kV, budowie sieci kablowej WN-110 kV wraz ze światłowodem przy Al. Niepodległości oraz w rejonie ul. Smolnej

2018-03-30 11:50:20
Informacja dla pracodawców i osób niepełnosprawnych z terenu Sopotu

2018-02-19 15:39:22
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4 i Malczewskiego 29

2018-02-14 15:46:00
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych, pomocy dydaktycznych dla projektu pt. „Zdolni z Pomorza - Sopot”

2018-02-22 15:09:17
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej i przyłącza ciepłowniczego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej i 1 Maja.

2017-10-05 14:49:08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu

dot. wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110kV, budowie sieci kablowej WN-110 kV wraz ze światłowodem w ramach przedsięwzięcia : „Usunięcie kolizji linii napowietrznej Wn-110kV nr 1419 relacji Pomorska-Sopot na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 4 zlokalizowanej w Sopocie przy Al. Niepodległości oraz w rejonie ul. Smolnej”,

2018-02-12 14:40:22
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na na budowie elektronicznej linii kablowej SN 15kV w relacji GPZ Sopot - stacja transformatorowa T-2898 Sopot Inwestprojekt, na działkach nr 171 i 168/23 ark mapy nr 36 w Sopocie przy ul. Reja 13 i Reja 17

2017-10-05 14:42:45