Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie w sprawie zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Świemirowskiej

2017-10-18 15:42:42
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, urządzenia do diagnozy i terapii Biofeedback EEG wraz z usługą serwisową

2017-10-05 15:04:45
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej i przyłącza ciepłowniczego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej i 1 Maja.

2017-10-05 14:49:08
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na na budowie elektronicznej linii kablowej SN 15kV w relacji GPZ Sopot - stacja transformatorowa T-2898 Sopot Inwestprojekt, na działkach nr 171 i 168/23 ark mapy nr 36 w Sopocie przy ul. Reja 13 i Reja 17

2017-10-05 14:42:45
Ostateczna lista osób uprawnionych do otrzymania lokali do samoremontu

2017-10-04 14:11:00
Ogłoszenie o debacie publicznej w sprawie uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Sopotu obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

2017-10-03 12:28:27
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

2017-09-22 14:23:58
Wykaz osób oczekujących na lokale socjalne

2017-09-18 20:09:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Sopocie

2017-09-06 08:57:48
Informacja n/t zamiany własności lokali mieszkalnych

2017-07-05 07:44:00