Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ODŁAWIANIE REDUKCYJNE DZIKÓW Z TERENÓW ZURBANIZOWANYCH GMINY MIASTA SOPOTU W 2017 ROKU

2017-05-12 14:36:52
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw i gier na terenie działki 166/7 w sąsiedztwie ul. Kraszewskiego w Sopocie

2017-04-19 10:17:56
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na podstawie art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

2017-04-07 10:34:03
Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym Sopockiego Ogniska Plastycznego, położonego przy ul. Księżycowej 3 A,B,C w Sopocie

2017-04-07 10:33:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (stawka za godzinę) na ochronę obiektu Muzeum Sopotu w Sopocie

2017-02-14 12:24:50
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o szczegółowości projektu wykonawczego dla „Budowy boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 166/7 w sąsiedztwie ul. Kraszewskiego w Sopocie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

2017-01-30 11:53:39
Modernizacja istniejącego systemu pompowego odprowadzenia ścieków z toalet usytuowanych w nowej części piwnic budynku Dworku Sierakowskich

2017-01-30 11:41:17
Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu wzmocnienia i przegłębienia istniejących fundamentów, izolacji pionowych i poziomych ścian piwnic i podbudowy posadzek piwnic budynku Ratusza Miejskiego w Sopocie”

2016-11-24 15:55:10
Wykonanie programu prac konserwatorskich budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 652a w Sopocie wraz z późniejszym pełnieniem nadzoru konserwatorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi.

2016-11-09 15:45:55
Przygotowanie Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia strategicznego pt. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (zdanie 16.1, część A)

2016-10-26 12:18:16