Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców Sopotu

2019-01-08 16:05:08
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ BUDOWY ŻŁOBKA przy ul. OBODRZYCÓW 18-20 w SOPOCIE

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji  architektoniczno - urbanistycznej budowy Żłobka na terenie działki przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie wraz z drogą dojazdową do budynku. Teren, na którym będzie zlokalizowany żłobek będący przedmiotem Konkursu, mieści się w północnej części Sopotu w sąsiedztwie osiedla „Brodwino” oraz głównej trasy przelotowej łączącej Gdańsk z Gdynią.

2018-12-24 11:17:37
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w roku 2019 na terenie miasta Sopotu

2018-12-18 10:48:53
Konkurs ofert na najem jednostek basenowych na terenie Krytej Pływalni w Sopocie przy ul. Haftnera 57 w roku szkolnym 2018/2019

2018-11-21 12:49:54
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Sopotu w 2019 roku

2018-10-31 07:49:48
Konkurs ofert na najem miejsca pod ustawienie automatów sprzedażowych na terenie krytej pływalni w Sopocie

2018-10-19 13:03:36
Konkurs ofert na najem miejsca pod ustawienie uniwersalnego automatu sprzedażowego na terenie Krytej Pływalni w Sopocie przy ul. Haftnera 57 w roku szkolnym 2018/2019

2018-10-12 10:57:30
Konkurs ofert na prowadzenie sezonowej działalności handlowej w pasie nadmorskim w Sopocie w okresie od 13 października 2018r. do 31 maja 2019r.

2018-10-09 10:33:41
Konkurs ofert na prowadzenie sezonowej działalności handlowej w pasie nadmorskim 2018/2019

2018-09-25 11:40:39
Konkurs ofert na najem lokalu położonego w Sopocie przy Armii Krajowej 72 przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z funkcją na pracownię służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki

2018-09-13 10:14:32