Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Konkurs ofert na wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem, remont klatki schodowej wraz z pracami towarzyszącymi polegającymi na uporządkowaniu terenu przy ul. Malczewskiego 21

2018-06-18 09:32:42
Konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Haffnera 13 w Sopocie (remont całości dachu papowego, dachu ceramicznego naprawa miejscowa i przełożenie dachówek)

2018-06-13 13:13:23
Konkurs ofert na wykonanie remontu kamienicy przy ul. Wybickiego 47

2018-06-12 14:59:32
Konkurs ofert na prowadzenie sezonowej działalności handlowej w pasie nadmorskim w Sopocie w roku 2018

2018-04-27 13:58:04
Drugi konkurs ofert na remont dachu budynku przy ul. Haffnera 13

2018-04-26 15:38:41
Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programów polityki zdrowotnej realizowanych w Gminie Miasta Sopotu w latach 2018 - 2020

2018-04-25 15:38:45
Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla mieszkańców Sopotu

2018-04-25 15:37:26
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom od Substancji Psychoaktywnych dla Gminy Miasta Sopotu na rok 2018

2018-04-24 14:24:58
Konkurs ofert na wykonanie renowacji i termomodernizacji fasady domu wraz z ogrodzeniem przy ul. B. Prusa 3

2018-04-20 14:15:17
Konkurs ofert na wykonanie robót

1. ujęcie i odprowadzenie wód opadowych od ogrodu
2. drobne prace dekarskie
3. ogrodzenie posesji

2018-04-19 14:00:50