Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POŁOŻONYCH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 654 W SOPOCIE_numer referencyjny postępowania: ZP.272.19.IN.2018.BC

2018-11-29 15:12:17
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2018-11-22 11:17:06
„Wykonanie robót rozbiórkowych nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na działce nr 76/31 (karta mapy 35) przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie”.

Zamawiający, Gmina Miasta Sopotu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac rozbiórkowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 12:00

 

2018-11-14 09:23:21
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELONEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 177/7 PRZYNALEŻĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1, UL. ARMII KRAJOWEJ 50/54 W SOPOCIE

Termin składania ofert upływa dnia 24 października 2018 roku o godz. 12:00.

2018-10-24 13:51:19
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM CZTERECH TOALET PUBLICZNYCH W SOPOCIE – PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.09.2018 r. godz. 12:00

2018-09-28 09:27:13
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na terenie byłego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 1-Maja 32 w Sopocie, na dz. nr ewid. 74 i częściowo dz. nr ewid. 73 (obręb 0001)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miasta Sopotu, pok. nr 16 (Kancelaria Ogólna). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w w/w terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.bogacki@um.sopot.pl

2018-09-26 10:38:49
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELONEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 177/7 PRZYNALEŻĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1, UL. ARMII KRAJOWEJ 50/54 W SOPOCIE

2018-09-19 09:29:16
dostawa materiałów i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia papą termozgrzewalną istniejącego tarasu o nawierzchni płytek ceramicznych, w celu zlikwidowania nieszczelności i ochrony przed zaciekami ogrzewanych pomieszczeń znajdujących się pod tarasem w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Mickiewicza 49 w Sopocie.

postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

2018-09-10 16:18:56
Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Żłobku „Puchatek" w Sopocie ul. Armii Krajowej 58.

2018-08-21 11:07:04
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2018-06-29 14:21:34