Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Modernizacja i wyposażenie placu zabaw w Żłobku „Puchatek" w Sopocie ul. Armii Krajowej 58.

2018-08-17 12:45:10
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POŁOŻONYCH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 654 W SOPOCIE_numer referencyjny postępowania: ZP.272.19.IN.2018.BC

2018-08-13 16:17:18
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM CZTERECH TOALET PUBLICZNYCH W SOPOCIE – PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

2018-08-09 11:43:37
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

Uwaga

PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: termin składania ofert upływa dnia 27.08.2018 roku o godz. 12:00

2018-08-08 15:44:09
Remont pomieszczeń na potrzeby żłobka w ramach programu „Maluch +” w budynku żłobka przy ul. Armii Krajowej 58 w Sopocie

2018-07-05 15:31:48
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2018-06-29 14:21:34
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Sopocie

2018-06-25 13:12:45
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2018-05-17 08:40:50
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Sopot – rozbudowa oferty sportowo-żeglarskiej” w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

2018-04-27 10:20:35
Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016

W dniu 04.01.2018 Zamawiający przesłał do Wykonawców Informację o zakończeniu dialogu i zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z załącznikami.

UWAGA:  Podmiot Publiczny informuje, iż opublikował  ujednolicony tekst dokumentów uwzględniający wprowadzone zmiany do siwz wraz z załącznikami.
Nieuwzględnienie przez Podmiot Publiczny jakiejkolwiek ze zmian w opublikowanych tekstach jednolitych nie zwalnia Partnera Prywatnego od konieczności jej uwzględnienia w złożonej ofercie.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT na dzień 02.03.2018 r. godz. 12:00

 

 

2018-04-19 11:39:06