Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu zielonego położonego na działce nr 177/7 przynależącego do Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 1, ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie.

Oferty należy  składać w  Kancelarii  Ogólnej pok. nr 16 Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 10:00-10:00, wtorek-czwartek 8:00-16:00, piątek  7:30-15:30.

Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2019 roku o godz. 12:00.

2019-02-15 12:06:09
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego położonym przy ul. Kościuszki 22-24 w Sopocie

2019-02-12 09:48:15
„Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wraz z zagospodarowaniem terenu, położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie.”

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie „pod klucz” dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy al. Niepodległości 654 w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenu (dz. nr 91/1, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9 ark. mapy 39 oraz dz. nr 168/30 ark. mapy 36 – parking ul. Reja). Przedmiot zamówienia obejmuje  kompleksowe wykonanie całości robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej siwz.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób jego realizacji zawarty jest w załączniku do siwz pod nazwą „dokumentacja projektowa” oraz w treści Rozdziału 13 siwz „wzór umowy”.

 

2019-01-17 09:30:08
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, POŁOŻONYCH PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 654 W SOPOCIE_numer referencyjny postępowania: ZP.272.19.IN.2018.BC

2018-11-29 15:12:17
„Wykonanie robót rozbiórkowych nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na działce nr 76/31 (karta mapy 35) przy ul. 3 Maja 61 w Sopocie”.

Zamawiający, Gmina Miasta Sopotu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac rozbiórkowych.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 12:00

 

2018-11-14 09:23:21
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELONEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 177/7 PRZYNALEŻĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1, UL. ARMII KRAJOWEJ 50/54 W SOPOCIE

Termin składania ofert upływa dnia 24 października 2018 roku o godz. 12:00.

2018-10-24 13:51:19
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM CZTERECH TOALET PUBLICZNYCH W SOPOCIE – PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 13.09.2018 r. godz. 12:00

2018-09-28 09:27:13
Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce nieużytkowanych obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą znajdujących się na terenie byłego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. 1-Maja 32 w Sopocie, na dz. nr ewid. 74 i częściowo dz. nr ewid. 73 (obręb 0001)

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć do dnia 12.10.2018 r., do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - Urzędzie Miasta Sopotu, pok. nr 16 (Kancelaria Ogólna). Zamawiający dopuszcza składanie ofert w w/w terminie w formie elektronicznej na adres e-mail: krzysztof.bogacki@um.sopot.pl

2018-09-26 10:38:49
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZAGOSPODAROWANIU TERENU ZIELONEGO POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 177/7 PRZYNALEŻĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1, UL. ARMII KRAJOWEJ 50/54 W SOPOCIE

2018-09-19 09:29:16
dostawa materiałów i wykonanie tymczasowego zabezpieczenia papą termozgrzewalną istniejącego tarasu o nawierzchni płytek ceramicznych, w celu zlikwidowania nieszczelności i ochrony przed zaciekami ogrzewanych pomieszczeń znajdujących się pod tarasem w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Mickiewicza 49 w Sopocie.

postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

2018-09-10 16:18:56