Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja wycofanych tablic rejestracyjnych

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 221 000 euro prowadzonego  w  trybie    przetargu  nieograniczonego na  wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizację wycofanych tablic rejestracyjnych - nr referencyjny postępowania: ZP.272.32.RK.2018.MSt  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500417-N-2019 w dniu 4 stycznia 2019 roku

 

2019-02-07 10:05:13
Dostawę paliwa w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych na rzecz wspólnie występujących Podmiotów.

2018-12-11 09:51:26
DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ZAWODOWYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOPOCIE W RAMACH PROJEKTU „REMONT, MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. BOHATERÓW WYBRZEŻA W SOPOCIE ORAZ ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH W SOPOCIE JAKO ELEMENTÓW REGIONALNEJ SIECI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO” z podziałem na zadania – 6 zadań

UWAGA:

zmiana terminu składania ofert na dzień 22.08.2018 roku godz. 12:00

2018-08-31 15:27:05
Realizacja zadania polegającego na sprzedaży i dostawie komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu

2018-05-24 09:56:53
Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

2018-04-19 14:02:32
Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C - UNIEWAŻNIONY

2018-04-13 16:02:43
Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

2018-02-19 15:43:45
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu poziomu wody na terenie miasta Sopotu

2018-01-23 15:23:26
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne

2017-12-28 23:35:04
Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

2017-12-07 11:05:05