Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 652 A w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2017-06-12 15:20:17
uzupełnienie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacyjnej dla terenu Miasta Sopotu

2017-05-24 11:55:12
Zapytanie ofertowe – możliwość zareklamowania się podczas imprez sportowych na plaży w Sopocie w roku 2017

2017-05-10 13:38:44
Konkurs ofert na postawienie przebieralni na miejskiej plaży w Sopocie w roku 2017

2017-05-10 13:32:22
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego sprawowanego nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji Sopockiego Ogniska Plastycznego przy ul. Księżycowej 3B w Sopocie.

Przedmiotem zamówienia jest:

usługa nadzoru inwestorskiego sprawowanego  nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji Sopockiego Ogniska Plastycznego przy ul. Księżycowej 3B w Sopocie .

 

2017-03-31 12:19:45
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza Sopot”

2017-03-03 13:02:03
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczniów szkół gimnazjalnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza Sopot”

2017-02-16 15:43:25
„OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA I BIEŻĄCA KONSERWACJA SYSTEMÓW KORYT POTOKÓW SOPOCKICH I BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNĄ, MIEJSKICH SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z ICH UZBROJENIEM, ODWODNIEŃ POWIERZCHNIOWYCH TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE MIASTA SOPOTU W LATACH 2017-2021”.

2017-02-16 15:03:10
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Sopotu poprzez zabezpieczenie obszarów cennych z jednoczesnym umożliwieniem mieszkańcom i turystom obcowania i kontaktu z przyrodą, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn: „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Woj. Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie”

2017-02-10 14:58:42
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz posiadania i użytkowania mienia na terenie Gminy Miasta Sopotu

2017-01-23 15:21:17