Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

2017-06-22 15:17:04
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Piknik prozdrowotny do Sopotu po zdrowie

2017-06-19 15:54:23
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Jubileusz 30-lecia Sopockiego Chóru Kameralnego w Sopocie

2017-06-08 14:58:24
Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie edukacji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2017-06-06 08:31:12
Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie ochrony zdrowia i pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, edukacji, kultury i sztuki, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony środowiska upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2017-06-06 08:22:20
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Art Installation 02

2017-06-02 11:47:43
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu "Sopockie serce"

2017-05-31 15:31:15
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
2008-01-15 20:52:24
Otwarty konkurs ofert na rok 2008

Otwarty konkurs ofert na rok 2008
2008-01-17 12:36:35
Sopockie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Sopockie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
2008-01-17 12:37:50