KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ BUDOWY ŻŁOBKA przy ul. OBODRZYCÓW 18-20 w SOPOCIE 

 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji  architektoniczno - urbanistycznej budowy Żłobka na terenie działki przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie wraz z drogą dojazdową do budynku. Teren, na którym będzie zlokalizowany żłobek będący przedmiotem Konkursu, mieści się w północnej części Sopotu w sąsiedztwie osiedla „Brodwino” oraz głównej trasy przelotowej łączącej Gdańsk z Gdynią.

 

Termin zadawania pytań o wyjaśnienie treści regulaminu dotyczącej warunków dopuszczenia do   udziału w konkursie: do dnia 5 listopada 2018 r. do godz. 16:00

Termin udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące warunków dopuszczenia do udziału w konkursie: do dnia 12 listopada 2018 r.

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

Zaproszenie - dopuszczenie do udziału  w Konkursie:  do dnia 26 listopada 2018  r. 

Składanie pytań dotyczących Regulaminu Konkursu: do dnia  17 grudnia 2018 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące  Regulaminu Konkursu: do dnia 24 grudnia 2018 r.

Składanie prac konkursowych:  do dnia 4 lutego  2019 r. do godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników Konkursu : do dnia 28 lutego 2019  r.

Uwaga!

Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej konkursu.

WAŻNE: Organizator konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej budowy żłobka na terenie działki przy ul. Obodrzyców 18-20 w Sopocie wraz z droga dojazdową rozesłał w dniu 26.11.2018 r. zaproszenia do składania prac konkursowych wszystkim Uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w konkursie.

Z uwagi na ewentualne błędy w adresach e-mail proszę o sprawdzenie czy zaproszenie do Państwa dotarło. Jeżeli nie, a Wniosek został złożony w terminie, to proszę o kontakt na adres e-mail  wskazany w regulaminie Konkursu.

 

Załączniki

Ogłoszenie nr 500256777-N-2018 z dnia 25-10-2018 r..doc

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 370k Format: .doc Pobierz

0. Regulamin_Żłobek_25.10.2018.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 125.55k Format: .docx Pobierz

1. zał. 1 -Formularz Wniosku.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 473.89k Format: .docx Pobierz

2. zał. 2 - Oświadczenie _brak podstaw wykluczenia.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 136.79k Format: .docx Pobierz

3. zał. 3 -Oświadczenie_spełnianie warunków.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 135.8k Format: .docx Pobierz

4. zał. 4 -Zobowiazanie innego podmiotu.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 138.88k Format: .docx Pobierz

5. zał. 5 -Oświadczenie_grupa kapitałowa.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 140.36k Format: .docx Pobierz

6. zał. 6 -Wykaz osób.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 136.83k Format: .docx Pobierz

8. zał. 8 -Karta identyfikacyjna.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 136.14k Format: .docx Pobierz

7. zał. 7 -Wykaz usług.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 137.25k Format: .docx Pobierz

9. zał. 9 -Pokwitowanie złozenia pracy.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 135.22k Format: .docx Pobierz

10. zał. 10 - istotne postanowienia umowy.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 159.1k Format: .docx Pobierz

11. zał. 11 - pełnomocnictwo_wzór.docx

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 136.96k Format: .docx Pobierz

12. zał. 12_mapa.zip

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 1.13M Format: .zip Pobierz

13. załączniki graficzne.zip

Data: 2018-10-25 12:02:05 Rozmiar: 6.26M Format: .zip Pobierz

14. pytanie_odpowiedź nr 1_07.11.2018.pdf

Data: 2018-11-08 08:27:39 Rozmiar: 250.27k Format: .pdf Pobierz

14.1 Regulamin_Zlobek_07.11.2018.pdf

Data: 2018-11-08 08:27:39 Rozmiar: 495.12k Format: .pdf Pobierz

15. pytanie_odpowiedź nr 2-7_09.11.2018.pdf

Data: 2018-11-09 14:48:21 Rozmiar: 1.21M Format: .pdf Pobierz

15.1 decyzja_powołanie składu sadu konkursowego.doc

Data: 2018-11-09 14:48:21 Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

16. pytanie_odpowiedź nr 8-9_13.11.2018.pdf

Data: 2018-11-14 14:28:47 Rozmiar: 292.99k Format: .pdf Pobierz

PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf

Data: 2018-12-24 11:17:37 Rozmiar: 305.47k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 997
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Beata Ciołek
Osoba odpowiedzialna za informację : Zuzanna Ulasińska
Czas wytworzenia: 2018-10-25 12:02:04
Czas publikacji: 2018-12-24 11:17:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak