UWAGA!!! WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 
 

UWAGA!!!   WAŻNE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

zamierzających ubiegać się o dofinansowanie letniego wypoczynku w ramach II konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

Wszystkie organizacje pozarządowe , które planują organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  ( obozy, kolonie) i będą starały się o dofinansowanie tego zadania powinny podjąć działania na rzecz społeczności  lokalnej poprzez np. pomoc w Hospicjum, w Domu Pomocy Społecznej , pomoc w schronisku dla zwierząt  itp., uporządkowanie terenów wskazanych przez Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska.

Podjęta przez organizacje działalność na rzecz społeczności lokalnej będzie  obowiązkowym warunkiem w II konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.  do udzielenia dotacji na zadanie. Do składanej oferty, należało będzie dołączyć oświadczenie o miejscu, czasie, oraz liczbie osób , które wzięły udział w czynnościach opiekuńczych,  porządkowych  i innych.

 
Liczba odwiedzin : 305
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Strzelczak
Czas wytworzenia: 2017-02-02 12:10:59
Czas publikacji: 2017-02-02 12:10:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak