Wnioski/Formularze 

 
 

1. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) - 07.2017
2. Informacja uzupełniająca do wniosków o pozwolenie na budowę-rozbiórkę (B-4) - 07.2017
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - 07.2017
4. Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę
5. ZGŁOSZENIE zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6. ZGŁOSZENIE budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
7. ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) - 07.2017
8. ZGŁOSZENIE rozbiórki
9. WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU
10. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO
11. WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SOPOTU
12. WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY
13. WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
14. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
15. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
17. OŚWIADCZENIE o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji

 
Liczba odwiedzin : 12347
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Swędrzyński
Czas wytworzenia: 2017-07-25 10:45:24
Czas publikacji: 2018-10-23 10:05:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak