Zameldowanie bądź wymeldowanie 

 
 

Kiedy się zameldować

 • najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania,
 • jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały,
 • jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy.

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.

Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko.

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Meldunek przez internet

Nie masz czasu iść do urzędu, a chcesz się zameldować? Od 1 stycznia 2018 roku możesz to zrobić przez internet.

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Jak wysłać formularz

Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl przejdź do zakładki Meldunek, wybierz odpowiednią opcję, następnie kliknij Przez Internet  i zamelduj się. Zostaniesz przekierowany do logowania się w systemie EPUAP

Ile zapłacisz

Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu:

 • na pobyt stały (przy zameldowaniu) — jest bezpłatne,
 • na pobyt czasowy — kosztuje 17 zł.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy
 • lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany,
 • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza JEDEN z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi, na przykład:
  • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu,
  • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
  • decyzja administracyjna,
  • orzeczenie sądu,
 • jeśli NIE jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować — dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego:
  • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
  • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

Jeśli nie możesz dostać tych dokumentów elektronicznych, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.

Ile będziesz czekać

Jeśli dołączyłeś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłeś do formularza odwzorowania cyfrowe dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.

Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać zaświadczenie — zaznacz odpowiednie pole na formularzu.

Możesz też samodzielnie sprawdzić, czy urzędnik już cię zameldował.

 

Załączniki

Zgłoszenie pobytu stałego

Data: 2018-01-02 13:54:03 Rozmiar: 154.01k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie pobytu czasowego

Data: 2018-01-02 13:59:55 Rozmiar: 156.75k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Data: 2018-01-02 14:03:08 Rozmiar: 142.25k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Data: 2018-01-02 14:04:19 Rozmiar: 146.56k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Data: 2018-01-02 14:05:54 Rozmiar: 183.45k Format: .pdf Pobierz

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Data: 2018-01-02 14:06:59 Rozmiar: 150.17k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie osób zameldowanych pod wskazanym adresem

Data: 2017-03-08 12:02:08 Rozmiar: 13.91k Format: .docx Pobierz

Wzór pełnomocnictwa

Data: 2017-03-08 12:02:08 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym

Data: 2018-01-02 15:10:29 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru aktualnych mieszkańców

Data: 2018-05-25 14:27:55 Rozmiar: 28.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 8234
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Stępień
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Stępień
Czas wytworzenia: 2013-12-11 09:06:29
Czas publikacji: 2018-09-07 11:51:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak