Uchwały Rady Miasta Sopotu oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu dotyczące organizacji pozarządowych 

 

 

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 30 listopada 2018 w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2019 roku

Uchwała Nr XLIV/599/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

Uchwała NR XXXIV/454/2017 z dnia 6 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Zarządzenie Nr 1201 /2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2018 roku, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 1190 /2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu
w 2018 roku, w zakresie ochrony zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej , profilaktyki i terapii uzależnień, kultury i sztuki, działalności na rzecz integracji cudzoziemców, edukacji, ekologii i ochrony środowiska

Załączniki

Zarządzenie Nr 1155/2017 w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 904/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia II konkursu ofert na realizację zadania Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, pn. „ Prowadzenie Sopockiego Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców”.

Zarządzenie Nr 887/2017 z dnia17 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku

Uchwała Nr XXV/356/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu pn. „Eko-Wakacje za własne pieniądze” za działalność organizacji pozarządowych na rzecz Sopotu w zakresie dbałości o czystość i porządek na terenie Gminy Miasta Sopotu

Załącznik do uchwały Nr XXV/356/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. - REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SOPOTU
EKO-WAKACJE

Załączniki do regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Sopotu pn. Eko-Wakacje za własne pieniądze

Zarządzenie Nr 813/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pozostałych działań polityki społecznej, profilaktyki i terapii uzależnień, kultury ,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony środowiska

Załączniki

Zarządzenie Nr 782 /2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 767/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi

Uchwała Nr XXIII/ 296/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Zarządzenie Nr 601 /2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

Uchwała Nr XVIII/235/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Zarządzenie Nr 455/2016 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu  w 2016 roku, w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 427/2015 z dnia 24 grudnia 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia I konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2016 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, pozostałych działań polityki społecznej, edukacji, kultury i sztuki, ekologii i ochrony środowiska

Zarządzenie Nr 411/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2016 roku

Uchwała Nr XII /171/ 2015 z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016

Zarządzenie Nr 210 /2015 (173 KB) z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania

Uchwała Nr VII/66/2015 (95 KB) Rady Miasta Sopotu z dnia   27 kwietnia  2015 rokuw sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014

Uchwała Nr XXXVII/514/2014 (267.1 KB) z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.

Uchwała nr II/11/ 2014 (200 KB) Rady Miasta Sopotu z dnia 4 grudnia 2014roku., w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015

Zarządzenie nr 13/2014 (462.5 KB) z dnia 5 grudnia 2014r., w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 1235 /2014 (147.3 KB) Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert w II konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2014 roku

Zarządzenie Nr 1204 /2014 (24.5 KB) Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 marca 2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1105/2013 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2014 roku.

Uchwała Nr XXXII/444/2013 (412.4 KB) Rady Miasta Sopotu z dnia 25 października 2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Zarządzenie Nr  1105/2013 (47.5 KB) Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 listopada  2013 w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2014 roku.

Uchwała Nr  XXVII/366/2013 (81 KB) z dnia 5 kwietnia 2013 roku w sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

Zarządzenie Nr 790/2012 (49 KB) Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 29 listopada 2012 w sprawie powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Sopotu w 2013 roku.

Uchwała Nr  XXIII/301/2012 (175 KB) z dnia 23 listopada 2012 roku W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013.

Uchwała Nr XVIII /210/2012 (77.5 KB) z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie  przyjęcia  sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011.

Uchwała Nr  XII/124/2011 (145.5 KB) z dnia 7 października 2011 roku W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.

 Uchwała Nr VII/47/2011 (17.2 KB) Rady Miasta Sopotu z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/544/2010 Rady Miasta Sopotu z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011

 Zarządzenie Nr 209/2011 z dnia  14 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia nagrody Prezydenta Miasta Sopotu „Sopockie Serce” oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania. (36.5 KB)

 Uchwała Nr XLII/544/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku W sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2011. (74.8 KB)

   Uchwała Nr XLI/517/2010 z dnia 3 września 2010 roku W sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

   Uchwała Nr XLI/516/2010 z dnia 3 września 2010 roku W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

 

Liczba odwiedzin : 2454
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Izabela Strzelczak
Czas wytworzenia: 2010-09-17 11:19:14
Czas publikacji: 2018-12-04 18:03:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak